வியாழன், 20 ஜூன், 2013

போராட்டம் வெல்லும்!தம்பிகளே
மெழுகுவர்த்தியாய் உங்களையே உருக்குகின்றீர்
அதன் வெளிச்சத்தில் சில குள்ளநரிகள்
குளிர்காய முயல்கின்றன!


*****
எச்சரிக்கை!
எதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிறான்
இனிக்க இனிக்க கதைக்கிறான்
கனவினை குழியினில் புதைக்கிறான்!


*****
சோர்ந்துவிடாதீர்
நம்பிக்கை இழக்காதீர்
உலகத் தமிழர் உன் பக்கம்
இதனை மட்டும் மறக்காதீர்!


*****
நாளை வரும் நல்வேளை வரும்
பேச்சுவார்த்தைக்கு ஆளும் வரும்
காலம் வரும் நல்ல காலம் வரும்
நம் கோரிக்கை யாவும் ஏற்கப்படும்!


*****


தங்கபாலு வந்ததில் தள்ளும் முள்ளும்
வெறுப்பினில் எறிந்தது செருப்பும் கல்லும்
நல்ல மானுடக்கழகு பல்லும் சொல்லும்-நம்
போராட்டம் இனி நிச்சயம் வெல்லும்!

கருத்துகள் இல்லை: