வியாழன், 20 ஜூன், 2013

வெங்காய வாழ்க்கை!


வாழ்க்கை ஒரு வெங்காயம்
உரித்து உரித்துப் பார்க்கிறேன்
கண்ணீரைத் தவிர ஒன்றுமில்லை!

கருத்துகள் இல்லை: