வெள்ளி, 21 ஜூன், 2013

குடும்பம் எங்கே?


தந்தை உண்டு
பெயருக்கு பின்னால்
தாய் உண்டு ‍‍‍‍‍‍நான்
பிறந்ததற்கு அறிகுறியாய்
சொந்தங்கள் உண்டு
எடுத்தெம்மை வளர்த்ததினால்
ஆனால், என் குடும்பம் எங்கே?

கருத்துகள் இல்லை: