சனி, 30 ஜனவரி, 2010

உன் நினைவு!


உண்ணும் போது உன் நினைவு
உறங்கும் போது உன் நினைவு
படிக்கும் போது உன் நினைவு
பாடும் போது உன் நினைவு!

குளிக்கும் போது உன் நினைவு
கனவு காணும் போது உன் நினைவு
ஒவ்வொரு நிமிடமும் உன் நினைவு
எனக்கு மறந்துப் போனதே என் நினைவு!

கருத்துகள் இல்லை: